अभियानहरू

Aisa Try Campaign

एशिया ट्राई अभियान

एशिया ट्राई अभियानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाजमा पुर्ण र प्रभावकारी सहभागीता गराउन अवरोध हटाउनुका महत्वहरुलाई उजागर गरेको थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्
A campaign rally organized by CIL-Kathmandu

अवरोधमुक्त अभियान

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त पुर्वाधार निर्माणमा आधारित निरन्तर अभियानको निरन्तरताको रुपमा यो अभियान रहेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्