सँस्थागत कागजात

सँस्थाका बिभिन्न आन्तरिक डकुमेन्टहरूको सुची

Cover page of annual bulletin

वार्षिक बुलेटिन २०१५-२०१६

सीआईएल् काठमाडौँको २०१५-१६का लागी वार्षिक बुलेटिन। यसमा सँस्थागत जानकारी, हाम्रा कामहरू र हाम्र आर्थिक प्रतिवेदन समेटिएको छ।

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):

पिडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस्
Brochue Logo

सीआईएल् काठमाडौँको ब्रोसर

हाम्रो सँस्थागत ब्रोसर

भाषा: English

डाउनलोड लिङ्क(हरू):

पिडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस्