International Documents

International Laws, Policies, Treaties, Conventions

दिगो विकासका लक्षयहरु २०३०

January 31, 2024

पुरा पढ्नुहोस्

Sustainable Development Goals 2030

January 31, 2024

पुरा पढ्नुहोस्

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र

January 31, 2024

पुरा पढ्नुहोस्

क्रमिकरुपमा वृद्धि भईरहने स्थायी प्रकृतिका प्रदूषकहरु सम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि

January 31, 2024

पुरा पढ्नुहोस्

खेलकूदमा रङ्गभेद विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि

January 31, 2024

पुरा पढ्नुहोस्