कानुनी अवस्था

People gather around a round table in an interaction

दर्ता भएको निकायः  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं (संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत)

दर्ता नं.: १४५

मितिः २४ अगस्ट सन् २००६

आवद्धताः समाज कल्याण परिषद् (समाज कल्याण ऐन अन्तर्गत)

आवद्धता नं. २०३८०

आवद्ध मितिः ४ सेप्टेम्बर सन् २००६

संस्थागत सदस्यताः

  • स्वावलम्बन जीवन पद्धतिका एशिया प्यासिफिक सञ्जाल (अप्निल)
  • अन्तर्राष्ट्रिय कोकोरोजासी स्वावलम्बन जीवन पद्धति
  • विश्व अपाङ्गता संघ (डब्ल्यु डी यु)
  • राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल (एनएफडीएन)
  • प्रजातान्त्रिक गैसस महासंघ (फेडेन)
  • मानवअधिकार संयुक्त मञ्च नेपाल (एचआरजेएफ)